ترتیل قرآن

عکس خبر نفرات برتر مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و عترت  واحد بندر انزلی معرفی شدند

عکس خبر درخشش دانشجوی واحد اهر در مسابقات سراسری قرآن و عترت

عکس خبر «وحید خزایی» و «محمدجواد دلفانی» قاری و حافظ برتر استان تهران شدند