بی خانمان ها

عکس خبر حکایت‌ بی‌پایان‌ گورخوابی، کارتن‌خوابی و بی‌سرپناهی

عکس خبر حکایت‌بی‌پایان گورخوابی، کارتن‌خوابی، خیابان‌خوابی و بی‌سرپناهی

عکس خبر حکایت بی‌پایان گورخوابی، کارتن‌خوابی، خیابان‌خوابی و بی‌سرپناهی

عکس خبر فراموش‌شدگان در غرب تهران/ ١٢ خانواده، ۴۰ سال است در پارک چیتگر به حال خود رها شده‌اند/ عکس

عکس خبر فراموش‌شدگان در غرب تهران/ ١٢ خانواده، ۴۰ سال است در پارک چیتگر به حال خود رها شده‌اند

عکس خبر فراموش‌شدگان در غرب تهران/ ١٢ خانواده که ۴۰ سال است در پارک چیتگر به حال خود رها شده‌اند

عکس خبر اوج فقر آمریکایی در مستند بی‌بی‌سی فارسی + فیلم

عکس خبر نهاوندیان: برای حل ریشه ای مسایل معتادین و بی خانمان ها باید همه امکانات بسیج شود+عکس