بی توجهی

عکس خبر راهبرد ترامپ تداوم جنگ افغانستان با هدف تسلط بر آسیای میانه است

عکس خبر مواضع متضاد پارلمان و سنای افغانستان در برابر استراتژی ترامپ

عکس خبر عامل ۴٠ درصد تصادفات داخل شهر پارسال بی‌توجهی به جلو بوده

عکس خبر بی توجهی به نیروهای امنیتی، افغانستان را آسیب‌پذیر می‌کند

عکس خبر عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در سالجاری بدلیل بی‌توجهی دولت افغانستان

عکس خبر بی‌توجهی به مقررات ملی عامل اصلی حادثه پلاسکو/ آمار دقیقی از ساختمانهای غیرایمن پایتخت در دسترس نیست