بیماری عفونی

عکس خبر توزیع آب آشامیدنی در مناطق زلزله‌زده برای جلوگیری از بروز بیماری عفونی

عکس خبر «محمد علیزاده» در بیمارستان بستری شد!

عکس خبر امسال کمترین مرگ‌ومیر تب کریمه کنگو را داشتیم

عکس خبر تولید پشه مقاوم به ویروس دنگی در انسان