بهنام ابوالقاسم‌پور

عکس خبر رقیب پرسپولیس در قهرمانی، تصور غلط بازیکنان است

عکس خبر رقیب پرسپولیس در قهرمانی تصور غلط بازیکنان است

عکس خبر واکنش یک فوتبالی به آنها که گفتند 20 درصد بازیکنان سیگاری‌اند!