بنیاد نورآوران سلامت

عکس خبر اجرای 20 عمل جراحی چشم توسط وزیر بهداشت در تایباد