بسترن بی 30

عکس خبر قیمت فاو بسترن بی 30 در آبان 96 توسط بهمن موتور افزایش پیدا کرد

عکس خبر تحویل بسترن بی 30 به مشتریان آغاز شد؛ قیمت خودروی جدید گروه بهمن در بازار ایران

عکس خبر بسترن بی 30 (Faw Besturn B30)؛ خودروی چینی جدید بهمن موتور در ایران