برف در تهران

عکس خبر ترافیک در معابر اصلی تهران به علت بارش برف و باران/ رانندگان در هوای بارانی احتیاط کنند