بحران اقتصادی

عکس خبر ۸۰ درصد کل پول کشور در اختیار ۲ درصد مردم / بحران نزدیک است

عکس خبر واکنش دولت چین به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه

عکس خبر جوونل موئیز رئیس جمهور هائیتی شد

عکس خبر درشت‌ترین اسکناس ونزوئلا با سکه تعویض می‌شود