بازداشت بابک زنجانی

عکس خبر «کمیته ایکس» برای پرونده بابک زنجانی برنامه‌ریزی می‌کند

عکس خبر روحانی: بابک زنجانی باید در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت