ایده دانشگاه

عکس خبر جلسات متن خوانی کتاب «ایده دانشگاه» توسط مولف اثر

عکس خبر معرفی دو کتاب با یک نام؛ «ایده دانشگاه»

عکس خبر تاملی درباب وضعیت آکادمی در ایران

عکس خبر قانعی‌راد: دانشگاهی باید عقلانیت و تفکر ایجاد کند/ دانشگاه قادر به تربیت کسانی که مردم را تربیت کنند نیست