اپلیکیشن فیسبوک

عکس خبر کاربران اندروید از میزان بالای مصرف باتری توسط فیس بوک مسنجر شکایت دارند