انستیتو پاستور

عکس خبر نخستین کنگره بین‌المللی زیست پزشکی آذر امسال برگزار می‌شود

عکس خبر نخستین کنگره بین المللی زیست پزشکی آذر امسال برگزار می‌شود

عکس خبر طراحی، ساخت و کارآزمایی آزمایشگاهی آنتی بیوتیک‌های پپتیدی با اثر آنتی‌باکتریال و ضدقارچی

عکس خبر صدور کارت‌های واکسیناسیون با اعتبار بین‌المللی