انتخابات افغانستان

عکس خبر شناسنامه‌های هوشمند شفافیت در انتخابات افغانستان را تضمین می‌کند

عکس خبر مجروح شدن سفیر امارات و استاندار قندهار در سه انفجار متوالی

عکس خبر   شرایط امنیتی در کابل/ هدف عملیات کارمندان اداره امنیت ملی بودند

عکس خبر رئیس اجرائی دولت افغانستان فردا به تهران سفر می کند

عکس خبر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی حامی مجاهدین و مهاجرین افغانستانی بود

عکس خبر ایران از «ثبات، امنیت و پیشرفت» افغانستان حمایت می کند

عکس خبر مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون انتخابات افغانستان برگزار شد