امور بین الملل نفت

عکس خبر صادرات نخستین محموله نفتای پالایشگاه ستاره خلیج فارس