اموات

عکس خبر دارالافتای مصر اطعام‌دهی برای اموات را جایز اعلام کرد

عکس خبر آیا اموات هم دلتنگ می‌شوند؟

عکس خبر اینجا آخر دنیاست؛ غسال‌ها مشغول کارند

عکس خبر سلب آسایش خانواده اموات در بهشت زهرا/ جمع آوری گل های پر پر شده، روش جدید مافیای فروش گل