امام و رهبر

عکس خبر هاشمی رفسنجانی جز به آرمان‌های امام، انقلاب و رهبری نیندیشید