الکس ویدال

عکس خبر خروجی‌های باشگاه بارسلونا مشخص شدند

عکس خبر بازار مسکن ۹۶؛ رونق یا رکود؟

عکس خبر جدایی ویدال از بارسلونا منتفی شد

عکس خبر سویا «الکس ویدال» را از بارسلونا پس می‌گیرد؟