العنانی

عکس خبر تمدن اسلامی تاکتیک نیست بلکه راهبرد است/ جنایت صهیونیست‌ها همانند جنایت داعش است