اقتصاد دانش بنیان

عکس خبر ایجاد 100 هزار شغل در حوزه ارتباطات در سال 94 

عکس خبر ضرورت ثبت طرح‌های تحقیقاتی از سوی واحدهای دانشگاهی

عکس خبر ضرورت ایجاد فضای کسب‌وکار برای مشارکت جوانان در اقتصاد/ دانشجویان دکتری می توانند سالانه ۶۰میلیون تسهیلات دریافت کنند

عکس خبر ضرورت ایجاد فضای کسب‌وکار برای مشارکت جوانان در اقتصاد

عکس خبر اقتصاد دانش بنیان از اولویت های اصلی دانشجویان است

عکس خبر اقتصاد دانش‌بنیان کشور را از وابستگی نجات می‌دهد

عکس خبر  کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به 5 درصد با تصویب یک لایحه