اعزام مشمولان

عکس خبر فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در دی‌ماه به خدمت سربازی

عکس خبر فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها در دی‌ماه

عکس خبر فراخوان مشمولان کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم برای اعزام به سربازی

عکس خبر مشمولان متاهل به مراکز آموزشی مرزی اعزام نمی‌شوند

عکس خبر اعزام مشمولان وظیفه عمومی به مراکز آموزشی در گیلان