اعزام به خدمت

عکس خبر فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها در دی ماه

عکس خبر فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها دردی ماه

عکس خبر فراخوان مشمولان کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم برای اعزام به سربازی

عکس خبر فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در تیر ماه

عکس خبر فراخوان اعزام به خدمت فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در اردیبهشت ماه

عکس خبر فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در فروردین ماه سال 96

عکس خبر فراخوان مشمولان کاردانی ، دیپلم و زیردیپلم در فروردین ماه سال 96

عکس خبر فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در اسفند

عکس خبر امکان تعویق اعزام مشمولانی که تاریخ اعزام آن ها اسفند ماه است

عکس خبر عکس‌های جاسوسی از رنو مگان جدید/ تلاش برای رکوردشکنی