اعدام در ورزشگاه ها

عکس خبر اعدام در ورزشگاه یک بار اتفاق افتاده و فیفا نمی‌تواند به‌خاطر آن  فوتبال ایران  را تحریم کند/ دست فدراسیون برای پاسخگویی باز است