اطلاع‌رسانی

عکس خبر واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاع‌رسانی معرفی شدند

عکس خبر  فراخوان‌«پوستر و هویت بصری» و مسابقه «عکس» منتشر شد

عکس خبر واحدهای برتر دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاع‌رسانی معرفی شدند

عکس خبر صفحه اینستاگرام تماشاخانه ایرانشهر فعال شد

عکس خبر احمد شیرزاد: تیم فعلی رسانه‌ای دولت  ضعیف است