اصلاح و تربیت

عکس خبر 1035 نفر زندانی به دلیل بدهی مالی در زندان‌ها تحمل کیفر می کنند

عکس خبر روان درمانی نقش مهمی در اصلاح و تربیت مددجویان دارد

عکس خبر وزیر عدلیه افغانستان: مرکز اصلاح و تربیت کودکان در ۲۴ ولایت ساختمان ندارد