اصلاح و تربیت

عکس خبر روان درمانی نقش مهمی در اصلاح و تربیت مددجویان دارد

عکس خبر وزیر عدلیه افغانستان: مرکز اصلاح و تربیت کودکان در ۲۴ ولایت ساختمان ندارد