اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران

عکس خبر نشست دوره‌ای رؤسای دادگستری و دادستان‌های غرب استان تهران برگزار شد

عکس خبر امروز قوه قضاییه در برابر بقایای فتنه و فتنه های جدید از آمادگی بسیار بیشتری نسبت به سال 88 برخوردار است/ برای مردم قابل قبول نیست که برخی از افراد وام با ارقام چند هزار میلیاردی بگیرند و بعضی در تامین حداقل معیشت دچار مشکل باشند

عکس خبر شانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران در سال ۹۶ برگزار شد

عکس خبر صدور تصمیمات قضایی متقن و مستدل از سوی قضات مهم‌ترین گام در جهت تحقق عدالت است

عکس خبر قضات برگزیدگان این حکومت و جامعه اسلامی هستند

عکس خبر جلسات مقدماتی محاکمه متهمان پرونده بنیتا تشکیل شد/ احضار متهمان به دادگاه

عکس خبر حدود ۱۰۰ نفر در حوزه‌های اخذ رأی استان تهران بازداشت شدند/ تعقیب قضایی عاملان خرید و فروش رای