استقرار نیروهای ناتو

عکس خبر  واکنش ژنرال روسی به استقرار نیروهای ناتو درنزدیکی مرزهای روسیه