استراتزی

عکس خبر مواضع متضاد پارلمان و سنای افغانستان در برابر استراتژی ترامپ

عکس خبر روسیه خواستار خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شد

عکس خبر روسیه: هدف آمریکا در افغانستان برقراری آرامش نیست