استان ابین یمن

عکس خبر سقوط  یک فروند جنگنده عربستان در جنوب یمن