ارتش حرفه ای

عکس خبر سرلشگر سعدی: ارتش حرفه‌ای به روحیه ما نمی‌خورد