ادوارد فلیپ

عکس خبر درخواست نخست وزیر فرانسه برای بازگشت آزادانه «حریری» به لبنان