اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان گلستان

عکس خبر واحد علی‌آباد کتول و اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی گلستان تفاهم‎نامه همکاری امضا کردند