ادارات دولتی

عکس خبر ۲۴ اشتباه صنعت بیمه در کشور/ فاصله بسیار بیمه با استاندارد‌ها

عکس خبر خیانت‌کارانی را که می‌خواهند دوباره کودتا کنند، گردن میزنیم

عکس خبر ادارات و سازمان‌های دولتی خوزستان ساعت ۱۲ تعطیل می‌شوند

عکس خبر ادارات و سازمان های دولتی خوزستان ساعت 12 تعطیل می شوند

عکس خبر افغانستان هیچ زمانی خط دیورند را به رسمیت نشناخته است

عکس خبر دولت افغانستان متعهد به حل مشکلات بخش خصوصی است

عکس خبر حکومت افغانستان در سال آینده ۱۰ هزار جوان را جذب ادارات می‌کند