احمد شیرزاد

عکس خبر قدردانی از دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد

عکس خبر  جنگ قدرت در اردوگاه مدعیان اصلاحات/ اختلاف بر سر تعیین شهردار

عکس خبر  مخالفت اصلاح‌طلبان با شهرداری محسن هاشمی

عکس خبر احمد شیرزاد: کثرت نامزدهای رقیب روحانی به نفع آنان نخواهد بود

عکس خبر احمد شیرزاد: مردم بیایند، قدرت مانور تخریبگران کم خواهد شد

عکس خبر احمد شیرزاد: تیم فعلی رسانه‌ای دولت  ضعیف است