اجلاس شورای تخصصی اداری و مالی

عکس خبر برگزاری ششمین اجلاس شورای تخصصی اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی