اتومبیل های بدون راننده

عکس خبر خودروهای خودران نیامده صاحب لاین مخصوص می شوند!