ابو حسن بلداوی

عکس خبر ایران از گروه‌های مقاومت حمایت می‌کند/ از ناظران تاسیس نجباء بوده‌ام

عکس خبر آیت‌الله هاشمی‌ شاهرودی: از ناظران تاسیس نجباء بوده‌ام