آیسا

عکس خبر آمریکایی‌ها قول داده‌‌اند که تمدید آیسا بر برجام تاثیرگذار نخواهد بود

عکس خبر کمالوندی: آمریکا تعهد داد که آثار تمدید آیسا در عرصه عمل وجود نخواهد داشت