آیت الله حسین وحیدخراسانی

عکس خبر تسلیت آیت‌الله وحید خراسانی به محسن هاشمی