آمادگی فرودگاه

عکس خبر آمادگی فرودگاه برای ورود اولین ایرباس پس از برجام+ تصاویر