آفریقای مرکزی

عکس خبر کشته‌شدن 7مسلمان در درگیری‌های آفریقای مرکزی

عکس خبر سازمان ملل متحد قتل‌عام مسلمانان در آفریقای مرکزی را محکوم کرد

عکس خبر سازمان ملل متحد قتل‌عام مسلمانان در آفریقای مرکزی  را  محکوم کرد

عکس خبر شورشیان مسلح، 20 مسلمان را در آفریقای مرکزی قتل‌عام کردند

عکس خبر جزئیات قتل‌عام 25 مسلمان در آفریقای مرکزی

عکس خبر هشدار سازمان ملل نسبت به نسل کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی

عکس خبر درگیری‌های جدید میان مسلمانان و مسیحیان در جمهوری‌آفریقای مرکزی

عکس خبر مسلمانان جمهوری آفریقای مرکزی خانه و زمینی برای بازگشت ندارند

عکس خبر امضای توافق آتش بس میان دولت جمهوری آفریقای مرکزی و گروه های مسیحی و مسلمان

عکس خبر بحران در تنها پناهگاه مسلمانان جنگ‌زده آفریقای مرکزی

عکس خبر انتقاد سازمان ملل از سکوت رسانه‌ها در کشتار مسلمانان آفریقای مرکزی

عکس خبر انتقاد سازمان ملل از سکوت رسانه‌ها در کشتار مسلمانان آفریقای مرکزی

عکس خبر سازمان همکاری اسلامی خشونت در آفریقای مرکزی را محکوم کرد

عکس خبر ۳۰ کشته براثر خشونت‌ها علیه مسلمانان در آفریقای مرکزی

عکس خبر کشتار مسلمانان در جمهوری آفریقای مرکزی

عکس خبر ۳۰ کشته براثر خشونتها علیه مسلمانان در آفریقای مرکزی

عکس خبر مرگ 3 نیروی سازمان ملل در آفریقای مرکزی

عکس خبر گشایش دفتر یادبود ارتحال مرحوم  هاشمی‌ رفسنجانی در سفارت ایران در آفریقای جنوبی