آغاز سال تحصیلی جدید

عکس خبر  زنگ آغاز سال تحصیلی جدید ایلام در دبستان سما نواخته شد

عکس خبر  زنگ آغاز سال تحصلی جدید ایلام در دبستان سما نواخته شد

عکس خبر دانشجویان جدید از استادان و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی بهره لازم را ببرند

عکس خبر دانشجویان در بهینه‌سازی اطلاعات و عمق بخشیدن به آن گام بر‌دارند

عکس خبر پیام تبریک سرپرست دانشگاه آزاداسلامی اراک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

عکس خبر آمادگی کامل مترو تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید