آب شدن یخ های قطبی

عکس خبر حفره Polynya با اندازه‌ای بزرگ‌تر از کشور هلند در قطب جنوب ظاهر شد + ویدیو

عکس خبر شکستگی تکه یخ 1.6 کیلومتری از توده یخ پاین آیلند در قطب جنوب