خبرنگار العالم: ۵ خمپاره از سوی گروههای مسلح به شهر درعا در سوریه شلیک شد و به محله شمال الخط و تقاطع المطار و السحاری در این شهر اصابت کرد

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :