پاپ از کشورهای جهان اتخاذ تدابیر سرنوشت ساز درباره مساله روهینگا را خواستار شد.

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :