ساز  و کار تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر به سازندگان آن بازگشت

العالم لبنان

 رییس جمهور لبنان به مسئولین اروپایی هشدار داد که آن چه برای مشرق طراحی شده اگر با موفقیت همراه شود پیامدهای گسترده ای بر غرب خواهد داشت.

عون گفت که ساز  و کار تروریسم پس از 11 سپتامبر به سازندگان آن بازگشت و سازندگان آن تصمیم گرفتند که آن را خود نابود سازند.

206 

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :