روسیه و مصر از حریم های هوائی همدیگر استفاده می کنند

العالم مصر

روسیه و مصر پیشنویس توافقنامه ای را برای استفادۀ متقابل از حریم های هوائی همدیگر امضاء کردند که دولت مسکو این پیشنویس را منتشر کرده است.

طبق توافق نظامی مسکو و قاهره ؛ جنگنده های هر یک از دو کشور روسیه و مصر می توانند وارد حریم هوائی کشور مقابل شوند و از پایگاه های نظامی اش استفاده کنند. 

214

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :