رایزنی ابراهیم جعفری و ظریف در رم

العالم-ایران/سیاسی

  این دو دیپلمات عالی رتبه ایرانی و عراقی در این دیدار در خصوص روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای تبادل نظر کردند .

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :