تصاویری زیبا از آزمایش ساخت گردباد با آتش

 

 
تست گردباد آتشی + فیلم

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری میزان