برای اولین بار معارضان سوری یکصدا شدند

العالم سوریه

استفان دی میستورا فرستاده  سازمان ملل متحد به کشور سوریه گفت: درخواست و اصرار من این بود که پیش شرط برای این مذاکرات وضع نشود.

وی افزود: تاکید کردیم که گفت و گوها بدون پیش شرط باشد و آن چه انجام شد دیدار موازی غیر مستقیم میان هیات های نظام سوریه و معارضین بود و گفت وگوهای ژنو تا اواسط ماه آینده استمرار خواهد داشت.

فرستاده  سازمان ملل متحد به کشور سوریه تاکید کرد: نقاط  گفت و گوهای ژنو مبتنی بر روند قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تحت نظر سازمان ملل متحد خواهد بود.

206 

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :